Logo

PRODUCTS

product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016
product CNY 2016

PROMOTION

Levi’s ฉลองตรุษจีน 2016 ยีนส์ดีรับปีใหม่ กับโปรโมชั่นพิเศษฉลองเทศกาลมงคล ซื้อ 2 ชิ้น ลด 20% และ ซื้อ 3 ชิ้น ลด 25% นอกเหนือจากนี้ ช้อปครบทุกๆ 1,000 บาท รับฟรี! อั่งเปา Levi’s 1 ซอง และรับสิทธิ์ลุ้นกางเกงยีนส์ Levi’s 501 กระดุมทองคำแท้ เมื่อซื้อกางเกงลีวายส์® 1 ตัว (กางเกงยีนส์ขาสั้นหรือขายาว, เอี๊ยม, กระโปรง, กางเกงผ้าขาสั้นหรือขายาว) ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. – 29 ก.พ. 2559 มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

COUPON

Coupon

GOLDEN BUTTON

ผู้ร่วมรายการซื้อ ผลิตภัณฑ์กางเกงลีวายส์® ได้แก่ กางเกงยีนส์ขาสั้นหรือขายาว, เอี๊ยม, กระโปรง, กางเกงผ้าขาสั้นหรือขายาวระหว่างวันที่ 21 ม.ค. – 29 ก.พ. 2559 รับสิทธิ์ชิงรางวัลจากแคมเปญ “Levi’s®: Let’s celebrate CNY ลีวายส์® ฉลองตรุษจีน 2016” รางวัลเป็นกางเกงยีนส์ลีวายส์® 501® กระดุมทอง มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท

สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ คือ เสื้อทุกประเภท กางเกงชั้นใน และ accessories (เข็มขัด หมวก กระเป๋า รองเท้า ถุงเท้า และเครื่องประดับต่างๆ)

ผู้ร่วมรายการจะได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ต่อการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น โดยผู้ร่วมรายการต้องเขียนชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของผู้ร่วมรายการอย่างชัดเจนลงในคูปอง และหย่อนลงไปในกล่องรับคูปอง ที่วางไว้ตามร้านลีวายส์® ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นกางเกงยีนส์ลีวายส์® 501® กระดุมทอง มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาทจำนวน 4 รางวัล

บริษัทฯจะรวบรวมคูปองของผู้ร่วมรายการ เพื่อนํามาจับหาผู้โชคดี ที่บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2533 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โดยจะทำการจับรางวัลทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 1 รางวัล ในวันที่

 • 18 ก.พ. 2559 เวลา 11.00 น.
 • 25 ก.พ. 2559 เวลา 11.00 น.
 • 3 มี.ค. 2559 เวลา 11.00 น.
 • 10 มี.ค. 2559 เวลา 11.00 น.

และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ www.levisthailand.com/leviscny2016 และ www.facebook.com/levis

 • ประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 1 : คุณ รัชดา ฐิตะสัจจา คูปองเลขที่ 056718
 • ประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 2
 • ประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 3
 • ประกาศผลผู้โชคดีครั้งที่ 4

Terms & Conditions

 • ซื้อผลิตภัณฑ์กางเกงลีวายส์® 1 ตัว (กางเกงยีนส์ขาสั้นหรือขายาว, เอี๊ยม, กระโปรง, กางเกงผ้าขาสั้นหรือขายาว) ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. – 29 ก.พ. 2559 รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเป็นกางเกงยีนส์ลีวายส์® 501® กระดุมทอง มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท (รับคูปอง 1 ใบต่อสินค้าที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น ตัวอย่างเช่น ซื้อกางเกง 3 ตัว มีสิทธิ์ได้รับคูปอง 3 ใบ)
 • ผู้ร่วมรายการต้องเขียนชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของผู้ร่วมรายการอย่างชัดเจนลงในคูปอง และหย่อนลงไปในกล่องรับคูปอง ที่วางไว้ตามร้านลีวายส์® ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ หมดเขตรับคูปองชิงโชค ณ สิ้นเวลาปิดร้านของแต่ละสาขาของวันที่ 29 ก.พ. 2559 ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับกางเกงยีนส์ลีวายส์® 501® กระดุมทอง มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
 • ผู้โชคดีถูกรางวัลจะได้รับรางวัลเป็นกางเกงยีนส์ลีวายส์® 501® กระดุมทอง มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ให้
 • สินค้าที่ร่วมรายการ: กางเกงยีนส์ขาสั้น หรือขายาว, เอี๊ยม, กระโปรง, กางเกงผ้าขาสั้น หรือขายาว
 • สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ เสื้อทุกประเภท กางเกงชั้นใน และ accessories (เข็มขัด หมวก กระเป๋า รองเท้า ถุงเท้าและเครื่องประดับต่างๆ)
 • ลูกค้าชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมชิงรางวัลได้
 • สิทธิในการจับรางวัลไม่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • กรณีที่พบว่า คูปองมิได้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด หรือมีการดัดแปลง แก้ไข ทําซ้ำ หรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 • บริษัทฯจะรวบรวมคูปองของผู้ร่วมรายการ เพื่อนํามาจับหาผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2533 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โดยจับรางวัลรวม 4 ครั้ง คูปองที่ไม่ได้รับรางวัลจะรวบรวมนำไปจับรางวัลในครั้งต่อไป

  ครั้งที่ 1 สำหรับคูปองที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 10 ก.พ. 2559 กำหนดจับรางวัลในวันที่ 18 ก.พ. 2559 และปิดประกาศชื่อรายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 ก.พ. 2559 เวลา 13.00 น. ที่ www.levisthailand.com/leviscny2016 และ www.facebook.com/levis

  ครั้งที่ 2 สำหรับคูปองที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 17 ก.พ. 2559 กำหนดจับรางวัลในวันที่ 25 ก.พ. 2559 และปิดประกาศชื่อรายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 ก.พ. 2559 เวลา 13.00 น. ที่ www.levisthailand.com/leviscny2016 และ www.facebook.com/levis

  ครั้งที่ 3 สำหรับคูปองที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 24 ก.พ. 2559 กำหนดจับรางวัลในวันที่ 3 มี.ค. 2559 และปิดประกาศชื่อรายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลครั้งที่ 3 ในวันที่ 3 มี.ค. 2559 เวลา 13.00 น. ที่ www.levisthailand.com/leviscny2016 และ www.facebook.com/levis

  ครั้งที่ 4 สำหรับคูปองที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 29 ก.พ. 2559 กำหนดจับรางวัลในวันที่ 10 มี.ค. 2559 และปิดประกาศชื่อรายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 มี.ค. 2559 เวลา 13.00 น. ที่ www.levisthailand.com/leviscny2016 และ www.facebook.com/levis

 • ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จในการซื้อและต้นขั้วคูปองชิงโชคเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล
 • ผู้ร่วมรายการต้องกรอกข้อมูลบนคูปองชิงโชคให้ครบ (ในกรณีที่ไม่มีอีเมลให้กรอกว่า “ไม่มี” หรือใส่เครื่องหมาย “-” ลงในช่องอีเมล) หากขาดข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไปและหากผู้ร่วมรายการเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินถึงความสมบูรณ์ของข้อมูล หากข้อมูลขาดหาย หรือไม่ครบถ้วน บริษัทฯถือว่าคูปองชิงโชคนั้นเป็นโมฆะและจับรางวัลต่อไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด หรือหนังสือเดินทางในกรณีที่ผู้โชคดีมีภูมิลำเนาอยู่ภายนอกราชอาณาจักรไทย มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้ผู้โชคดีสำรองในอันดับต่อไป
 • พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) และบริษัทในเครือรวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือว่าตกลง ตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดและบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการชิงรางวัลได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการถ่ายรูปผู้ได้รับของรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทฯ
 • ภาพของรางวัลใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เนื่องจากของรางวัลถูกจัดทำขึ้นมาพิเศษเฉพาะตัวของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทำให้ทางบริษัทฯไม่สามารถกำหนดวันรับของรางวัลล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ขอยืนยันการส่งมอบของรางวัล ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2559
 • รายการ “Levi’s®: Let’s celebrate CNY ลีวายส์ฉลองตรุษจีน 2016” ได้รับใบอนุญาตให้จัดมีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยวิธีการใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ เลขที่ XXXXXXX ออกให้ ณ กรมการปกครอง วันที่ XX